Комунальне некомерційне підприємство „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” є потужним багатопрофільним, лікувальним закладом, який забезпечує надання третинного рівня медичної допомоги дорослому населенню області.

Потужність лікарні становить 860 ліжок. Окрім того, функціонують 2 відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 21 ліжко. Із 26 стаціонарних відділень, розгорнутих на базі лікарні, 12 в області єдині, а саме: судинної хірургії, алергології, нефрології та діалізу, стоматологічної хірургії, проктології, торакальної хірургії, офтальмології, нейросудинне, патології вагітності та екстрагенітальної патології, акушерське післяпологове, відділення інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду, а також анестезіології та інтенсивної терапії перинатального центру.

Єдиними є і такі лікувально-діагностичні служби: магніто-резонансна томографія, гіпербарична оксигенація, лікувальна фізкультура та спортивна медицина, ендоскопія, імунологічна лабораторія, лабораторія ПЛР і такі високоспеціалізовані структури, як кабінети: „Діабетичної ретинопатії”, „Діабетичної ступні”, „Діабетичної полінейропатії”.

Надання спеціалізованої медичної допомоги забезпечується потужним кадровим потенціалом. У лікарні станом на 30.06.2020 року працювало 259 лікарів, 79,7% з них атестовані з присвоєнням кваліфікаційної категорії; 19 присвоєно звання Заслужений лікар України, 12 – кандидати медичних наук. Із 646 молодших спеціалістів з медичною освітою 68,6% атестовані з присвоєнням кваліфікаційної категорії, 4 носять почесне звання Заслужений працівник охорони здоров’я України. Структурні підрозділи очолює нове покоління кваліфікованих лікарів, які унаслідували славні традиції своїх попередників.

Госпіталізація хворих до спеціалізованих відділень у 82-80% випадків здійснювалася в попередні роки, переважно, у плановому порядку. Термінова госпіталізація проводилася, в основному, до відділень: офтальмологічного, щелепно-лицевої та торакальної хірургії, ЦВП ‒ і не перевищувала в цілому по лікарні 18%-20%. В І півріччі 2020 року цей показник сягнув 37,5%, що обумовлено виконанням карантинних заходів, якими передбачалася госпіталізація пацієнтів за ургентними показаннями.

Хірургічна служба в цілому по лікарні представлена 13 стаціонарними відділеннями. Діапазон хірургічних втручань у спеціалізованих відділеннях широкий.

Основні із них в розрізі стаціонарних відділень:

  • – хірургічному: операції на шлунку, жовчновивідних шляхах, щитоподібній залозі. Широкого застосування набула лапароскопічна хірургія;
  • – торакальної хірургії: лобектомії, пульмонектомії, операції при пухлинах вилочкової залози, операції на стравоході;
  • – судинної хірургії: операції на венозних та артеріальних судинах, вкючаючи шунтування артерій, в тому числі аорто-стегнове біфуркаційне шунтування;
  • – очному: імплантація штучних оптичних лінз при катаракті, оперативні втручання при глаукомі, травмах органу зору та ін.;
  • – ортопедо-травматологічному: імплантація штучних колінних, кульшових суглобів, цілий ряд артроскопічних втручань, відновні операції при застарілих ушкодженнях сухожилок, нервів кисті та ступні;
  • – інтервенційної радіології: коронаровентрикулографії, ендоваскулярне стентування коронарних, ниркових, брахіоцефальних, церебральних судин, стентування стравоходу, трахеї, черезшкірне, черезпечінкове зовнішньо-внутрішнє дренування жовчних протоків, сечовивідних шляхів, підшлункової залози, постановка кава-фільтрів та штучного водія ритму тощо.

В останні роки спостерігається поєднання двох основних напрямків у хірургічному лікуванні: традиційні оперативні втручання та новітні малоінвазивні технології. Належна увага цим питанням приділяється лікарями відділень: гінекологічного, хірургічного, ортопедичного, урологічного, ЛОР, нейрохірургічного тощо.